GDPR: Veri İşleyenlerin Yükümlülükleri

GDPR Danışmanlık Teknolojide Dönüşüm
Tarafından gönderildi: Hakan Güllebağatur Yorumlar: 0

GDPR: Veri İşleyenlerin Yükümlülükleri

GDPR: Veri İşleyenlerin Yükümlülükleri

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), veri işleyenlere bazı sorumluluklar verir. Bu sorumluluklar, kişisel verileri toplayan, işleyen veya depolayan herhangi bir kuruluşu kapsar ve veri işleyenlerin verileri nasıl işlediklerini ve koruduklarını belirler.

  • Veri Koruma Politikaları Oluşturma: Kişisel verileri korumak için veri işleyenler uygun politikalar oluşturmalıdır. Bu politikalar, verilerin korunması ve güvenliği için gerekli standartları belirler ve personele uygun veri işleme prosedürlerini sağlar.
  • Veri Güvenliği Önlemleri Almak: Kişisel verileri korumak için veri işleyenler uygun teknik ve organizasyonel önlemleri almalıdır. Veri sızıntılarını ve yetkisiz erişimi önlemek için bu önlemler gereklidir.
  • Veri Konularının Haklarına Saygı Göstermek: GDPR, veri konularının kişisel verileri üzerinde belirli haklar olduğunu söylüyor. Veri işleyenler, bu haklara saygı göstermeli ve insanların bu haklarını kullanmalarını kolaylaştırmalıdır. Veriye erişim, düzeltme, silme ve taşıma hakkı bunlardan bazılarıdır.
  • Veri İşleme Amaçlarını Belirleme: Kişisel verileri işleyenler, yalnızca açık ve meşru amaçlar için veri işlemelidir. Bu amaçlar açıkça belirlenmeli ve insanlarla paylaşılmalıdır.
  • Veri İhlallerini Bildirme: GDPR, veri işleyenlere veri ihlallerini en kısa sürede ve gerekli yetkililere bildirmekle yükümlüdür. Bu, veri ihlali durumunda gerekli önlemlerin alınmasını ve etkilenen kişilere hızlı bir şekilde bilgi verilmesini sağlar.

Bu sorumluluklar, veri işleyenlerin GDPR’ye uymak ve kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda sorumlu olduklarını vurgular.

GDPR DANIŞMANLIK

GDPR'nin Temel İlkeleri ve Hedefleri