GDPR’nin Temel İlkeleri ve Hedefleri

GDPR'nin Temel İlkeleri ve Hedefleri
Tarafından gönderildi: Hakan Güllebağatur Yorumlar: 0

GDPR’nin Temel İlkeleri ve Hedefleri

GDPR’nin Temel İlkeleri ve Hedefleri

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve korunması ile ilgili önemli kuralları içerir. GDPR, kişisel verileri korumak ve korumak için tasarlanmıştır. GDPR’nin temel ilkelerini ve bu ilkelerin neden önemli olduğunu bu makalede açıklayacağız. Bireylerin verilerini korumak için nelerin gerekli olduğuna odaklanacağız.

kvkk ve cezaların artırılması
  • Hukuka Uygunluk, Adil İşleme ve Açıklık ilkeleri: GDPR’nin ilk ilkesi, kişisel verilerin adil, hukuka uygun ve ilgili kişilere şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğidir. Bu ilke, veri işleme sürecinin şeffaf ve dürüst bir şekilde yürütülmesine olan güveni artırır.
  • Amaç Sınırlılığı Prensibi: GDPR, kişisel verileri yalnızca belirli, açık ve meşru amaçlar için toplamak ve işlemek için izin verir. Bu amaçlar dışında veri işlemenin kullanılması yasaktır. Bu ilke, verileri korumak için veri toplama ve işleme prosedürlerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.
  • Veri Azaltma ve Sınırlama Prensibi: Bu ilke, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesinin en aza indirilmesi gerektiğini söylüyor. GDPR, gereksiz veya aşırı miktarda veri toplamayı önler ve yalnızca gerekli olan bilgilerin işlenmesine izin verir. Bu da verilerin güvenliğini ve mahremiyetini artırır.
  • Güncellik ve Doğruluk İlkesi: GDPR, kişisel verilerin doğru ve güncel olduğundan emin olmak için gerekli önlemlerin alınmasını gerektirir. Bu ilke, eski veya yanlış verilerin kullanılmasını engeller ve güvenilirlik sağlar.
  • Saklama Limitleri İlkesi: Bu ilke, belirli bir süre boyunca kişisel verilerin saklanabileceğini ve daha sonra silinmesi veya anonimleştirilmesi gerektiğini söylüyor. GDPR’nin bu ilkesi, veri koruma standartlarının sürekliliğini sağlar ve gereksiz verilerin saklanmasını azaltır.

GDPR, kişisel verileri korumak ve korumak için tasarlanmıştır. Bu ilkeler, veri işleme süreçlerini daha şeffaf, adil ve kontrollü hale getirerek bireylerin veri güvenliğine olan güvenini artırır. Sonuç olarak, GDPR’nin temel ilkeleri, internet çağında insanların kişisel verilerini korumanın önemini vurgular ve bu alanda önemli bir adımdır.

GDPR DANIŞMANLIK