KVKK İçin Alınması Gereken Önlemler

KVKK İçin Alınması Gereken Önlemler
Tarafından gönderildi: Hakan Güllebağatur Yorumlar: 0

KVKK İçin Alınması Gereken Önlemler

KVKK İçin Alınması Gereken Önlemler

Kişisel verilerin işlenmesi süreçlerini düzenleyen ve bireylerin verilerinin güvenliğini amaçlayan önemli bir adım olan KVKK’ya uyum sağlamak, veri güvenliğinin korunması için oldukça önemlidir. KVKK’ya uyum sağlamak için alınması gereken bazı temel önlemler bulunmaktadır. GDPR DANIŞMANLIK olarak hazırlamış olduğumuz bu makalede, KVKK’ya uyum sağlamak için alınması gereken temel önlemleri aktaracağız. Bunlar sırasıyla:

Verilerin Sınıflandırılması ve Envanteri

 • Kuruluş tarafından işlenen verileri belirleyin.
 • Hassasiyet düzeylerine göre verileri sınıflandırın.

Verilerin Sorumluluğunu Belirleme

 • Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kişiyi belirleyin.
 • KVKK kurallarına uygun bir veri sorumlusu atayın.

Hukuk Altyapısının Güçlendirilmesi

 • KVKK kurallarına uygun bir iç veri koruma politikası oluşturun.
 • Çalışanları ve paydaşları bu politikalarla ilgili olarak bilgilendirin.

Açık Rıza Prosedürü

 • İlgili kişilerden açık rıza alınması gereken durumları tanımlamak için bir liste oluşturun.
 • Gerekirse, rıza süreçlerini düzenleyin ve güncelleyin.

Güvenlik ve şifreleme

 • Güvenliğinizi ve kişisel bilgilerinizi koruyun.
 • Güvenli iletişim kanalları kullanın ve önemli bilgileri şifreleyin.

Bilgi Güvenliği Konusunda Eğitim

 • Çalışanlara KVKK ve bilgi güvenliği eğitimi verin.

Veri ihlali bildirimi için gerekli adımlar şunlardır

 • Veri ihlali olasılıklarını belirleyin.
 • Veri ihlallerini bulma ve bildirme yöntemlerini oluşturun.

İlgili Kişilerin Bilgilendirilme Hakları

 • Kişisel verilerin nasıl işlendiğini açıklayan politikalar oluşturun.
 • İlgili kişilere bilgi edinme ve sorunları düzeltme haklarını verin.

Veri Koruma Görevlisi Görevlendirildi

 • KVKK kuralları uyarınca bir Veri Koruma Görevlisi (DPO) atayın.
 • DPO’nun ne yapması gerektiğini belirleyin.

Veri işleme prosedürlerinin özeti

 • Veri işleme süreçlerini belirleyin ve her zaman gözden geçirin.
 • Bu konuyla ilgili belgeleri oluşturun ve güncelleyin.

Dış Kaynakların Kullanılması ve İşleme Aktarımı

 • Kişisel veriler dışarı aktarılır ve işlenir.
 • İşbirliği yapılan üçüncü taraflarla veri paylaşım anlaşmaları yapın.

Kontrol ve İzleme Sistemleri

 • İç denetim prosedürlerini tasarlayın ve uygulayın.
 • Gerekirse, dış denetim şirketlerinden yardım alın.

Güvenilir bir şekilde hareket etmek, sadece yasal bir uyum sağlamakla kalmaz, aynı zamanda müşteri güvenini ve itibarı artırır. Değişen koşullara adapte olmak için KVKK’ya uyum sürecini izlemek ve güncellemek çok önemlidir.

GDPR DANIŞMANLIK

Yapay Zeka ve Büyük Veri Analitiğinin KVKK Uyumluluğu: Anayasa Bağlamında Değerlendirme